Hvad betyder LOL?

Hvis du ejer en mobiltelefon eller computer (og det gør du jo nok), så har du sikkert allerede hørt udtrykket LOL slynget omkring på et eller andet tidspunkt. LOL er nemlig et af de hyppigst anvendte udtryk i vores digitale tidsalder, og vil typisk kunne findes på de sociale medier eller i en vores mange SMS-beskeder. Men har du nogensinde undret dig over hvorfor udtrykket egentligt er så populært, som det rent faktisk er? Det har vi nemlig. Så derfor vil vi i denne artikel nu gå lidt i dybden med LOL udtrykket; hvad det betyder, og ikke mindst hvornår det er passende at bruge vendingen.

1. Hvad er meningen bag vendingen?

Nej, LOL står ikke for ”Lets Order Lobsters”. LOL er i de fleste tilfælde i stedet en forkortelse af den engelske vending ”Laughing Out Loud”, der på dansk nogenlunde betyder ”Jeg griner højt”. Folk der anvender vendingen i deres SMS-beskeder eller på Facebook bruger dog typisk ikke LOL 100% bogstaveligt. De vil nemlig oftest ikke sidde og grine højlydt, mens de skriver beskeden. LOL bruges blot for at vise den anden, at man finder noget de har sagt – eller måske en situation – for særligt morsomt. LOL er således næsten altid udelukkende et digitalt udtryk, som ingen typisk ville drømme om at bruge i en virkelig samtale. De fleste af os taler jo ikke i forkortelser, idet enhver samtale lynhurtigt ville gå hen og virke temmelig unaturlig, hvis dette var tilfældet. LOL kan dog også anvendes sarkastisk eller ironisk, f.eks. hvis en anden siger noget, der på ingen måde virker humoristisk – såsom hvis der fortælles en usædvanligt dårlig vittighed. LOL kan skrives med både småt eller stort uden at betydningen ændres.

2. Vendingens andre betydninger

Når dette så er sagt anvendes ​​LOL dog også på et par andre måder, hvilket kan være grobund for en smule forvirring. LOL kan nemlig også står for ”Lots of Love” (masser af kærlighed) eller ”Lots of Luck” (held og lykke). Dog er disse to anvendelser ikke så almindelige i dag, som de var for 10 år siden. Heldigvis vil betydningen oftest fremstå af konteksten, hvilket gør det nemt at skelne mellem de forskellige betydninger. Hvis vendingen muligvis kan misforstås, så anbefaler vi at du afslutter med en passende emoji. På denne måde vil alle misforståelser nemlig være 100% udryddet.

3. Situationer der kræver et LOL

Alt taget i betragtning er LOL et relativt intuitivt udtryk, der kan finde anvendelse i en lang række forskellige situationer. Vendingen er f.eks. perfekt til de følgende situationer:

  • I forbindelse med en sjov meme på nettet.
  • Hvis man støder på en sjov vittighed
  • Hvis man ser en sjov video på YouTube, og man bare er nødt til at sende den videre til en af vennerne.
  • Hvis man læser en sjov artikel eller nyhed.
  • Hvis en af dine venner måske offentliggør et morsomt billede på et af de sociale medier.

Husk dog at passe på med ikke at bruge LOL i formelle situationer. Du bør f.eks. generelt afstå fra at bruge udtrykket overfor din chef eller overfor en person du ikke har et afslappet forhold til.