Ordensregler

Der må ikke indtages alkohol samt rus midler til DHLan’s arrangementer.

Der må gerne ryges på vores matrikel, DOG kun udenfor. (dette gælder også e-cigaretter og lignende)

DHLan party påtager sig som arrangør intet ansvar for skader eller tyveri der måtte forekomme, under arrangementet. Vi sørger dog for, at der i døgnets 24 timer er professionelle vagter, som patruljere i hallen.

DHLan party påtager sig intet ansvar for indholdet af den enkeltes computer. Heriblandt evt. ulovlig software eller lignende.

Højtalere er tilladt så længe det ikke forstyrrer andre.

Det er forbudt at bruge el-koger, kaffemaskine eller lignende hvis dette er tilsluttet den centrale strømforsyning.

Løb og leg må ikke foregå i hallen hvor arrangementet afholdes.

Lokalernes ordens- og brandregler skal overholdes.

Der er som sådan ikke nogen aldersgrænse for deltagelse ved DHLan’s arrangementer, dog er der ikke pædagoger eller andet personale der fører opsyn med deltagerne på et pædagogisk niveau, hvorfor man skal kunne klare sig selv for at deltage. Eller være ledsaget af f.eks. en kammerat eller storebror som kan sørge for én.

Hvis en deltager bliver opmærksom på at nogle ikke overholder reglerne kan deltageren til hver en tid henvende sig til bestyrelsen eller andre der af bestyrelsen er udpeget som vagthavende, hvorefter disse vil tage de nødvendige forholdsregler.

Overtrædelse af ordensreglerne eller overtrædelse af anvisninger fra DHLan crew kan resultere i en advarsel eller bortvisning. Derefter kan denne person blive ekskluderet fra fremtidige LAN events og DHLan fremtidige arrangementer jf. vedtægterne §3. (Man vil ikke blive tilbagekompenseret for sin billet eller madbillet.)

Føde- og drikkevarer må ikke medbringes til DHLan party.